Punta Valfredda

Punta Valfredda, 3052 m, Italia, Piemonte