Pointe du Genepy

Pointe du Genepy, 3551 m, Francia, Rodano-Alpi